Kategooriad:
Vali kategooria
Jaga seda:
K 22. mai 2019 kell 10:00 - 17:00
Course

6

Teadliku Muutuse Kunst III ettevõtjatele 22.05.2019

1 päev (7 Akad t)
Eesti keel
TMK-B-03-1905

Ville Jehe poolt läbi viidav TMK III kursus on suunatud ettevõtjatele, juhtidele ja kõikidele ettevõtlusega lähemalt seotud inimestele.

Koolitus toimub väiksemates gruppides (kuni 20 inimest).

Eduka koostöö, efektiivse tegutsemise ja õigete otsuste langetamisel on oluline teada, mis ja kuidas meie tegevusi mõjutavad. Kursusel saad teada ja praktiliselt kogeda mõtete juhtivat jõudu meie igapäevaste tegevustega seoses.

Me kõik oleme märganud erinevaid suhtumisi, segadust tekitavaid mõtteid ning keskendumisprobleeme, mis mõjutavad oluliselt meie  eluga toimetulekut. Selliseid probleeme esineb kõigil.

Tavaliselt ignoreerime segavaid mõtteid või siis isegi leiame viisi, kuidas  häirivat mõtet vähemhäirivaga üle kirjutada ehk kasutada asendusmõtteid. Kahjuks ei ole sellel pikaajalist positiivset mõju, kuna vanad harjumused nii lihtsalt uutega ei asendu. Probleemsetele mõtetele teiste mõtete abil lahendust leida pole võimalik, Lahendus tuleks leida hoopis ”mõtete tagant”, ehk protsessidest, mis mõtlemist juhivad, automaatseid hinnanguid genereerivad ja mõttetöö pidevalt aktiivsena hoiavad. Vaid neid protsesse mõjutades on võimalik jõuda püsiva lahenduseni - muuta kogu mõtlemise protsessi ennast.

Meie peas automaatselt kerkivad hinnangud ja kommentaarid väliste sündmuste osas mõjutavad valdavat enamikku meie käitumisest ja see toimub teadvustamatult. Me ei pane tähelegi, kuidas teeme olulisi valikuid ja otsuseid lähtuvalt vaid enda pähe kerkivatest automaatsetest mõtetest. see tundub loomulik, ja kõik teevad nii. Ja sellises automatismide kekskonnas  eristuvad edukamatena need, kelle automaatselt kerkivad mõtted vastavad rohkem tõele, kui teistel ja on valitud protsessi toetavad.

Kas sellist valdavalt levind automaatsete reaktsioonide süsteemi oleks võimalik muuta? Korrigeerida ”vigaseid” automatisme ja valida takistavate asemel hoopis rohkem neid, mis valitud eesmärke toetavad? Kõike neid teemasid sellel kursusel käsitlemegi.

III kursusel õpid:

 • teadvustama oma mõtteid ja nende sisu;
 • avastama, et mõtted on kontseptuaalsed ja loovad sinu jaoks tegelikkust;
 • taipama kontseptsioonide sisu, mis tegelikkusele ei vasta;
 • kontseptsioonidest vabanema;
 • avastama oma “vale-mina” ehk ego;
 • looma tegelikkusele vastavaid kontseptsioone, mille abil lood tegelikkusele vastavat reaalsust.

Omandad tehnikad, kuidas iseseisvalt takistavatest mõttemustritest vabaneda enne, kui nad sind mingit vastavat tegevust tegema sunnivad. Kursuse läbinuna suudad muuta oma sisemaailma nii, et automaatsete reaktsioonide hulk hakkab vähenema. Õpid oma mentaalsust ja seal tekkivaid mõtteid vaatlema ja nende hulgast asjakohaseid valima. Õpid oma mentaalsust rahustama kuni mõttemüra peatamiseni.

Et kursustel õpitu ellu viimine sujuks võimalikult ladusalt, on pärast kursust võimalik kohtuda Villega kord kuus toimuvatel jätkukogunemistel - korrigeerime tehnikaid, jagame kogemusi, esitame täpsustavaid küsimusi. Nende "Ettevõtjate TMK Klubi" kohtumiste täpsed kuupäevad saadetakse eraldi teatega.

Koolitaja

Ville Jehe on ettevõtja, insener ja disainer. Eelkõige on ta aga praktik.
Ta on olnud mitme eduka ja rahvusvahelise projekti (Uus Maa, Delfi jt) käivitaja ja juht ning osalenud ligi 40 ettevõtte sünni juures. Täna juhib ta oma investeeringute portfelli, kuhu kuulub näiteks nii mehhatrooniliste lennuvahendite arendamise, küberturva kui ka toitlustusteenuse ettevõtteid. Lisaks ettevõtlusele on Ville kaasabil käivitatud mitmeid ühiskondlikke liikumisi ja organisatsioone. Ville on õpetanud Teadliku Muutuse Kunsti kursusi ettevõtjatele juba kolm aastat ja peab teadlikkuse loenguid erinevates ettevõtetes ning haridusasutustes.

Ajakava

Registreerumine

360.00 

Palume kursusele registreerida üks osaleja korraga.

Kursusel osalemise tasu on võimalik tasuda pangalingi kaudu või ettemaksuarve alusel pangaülekandega. Kui soovite tasuda arve alusel palume oma registreerumise soov koos ettevõtte andmetega saata aadressile kati@teadlikmuutus.ee.

Lisainfo

Osalemistasu hõlmab TMK III ühte kursusepäeva, kohvipausi ja koolitusmaterjali. Hind sisaldab käibemaksu.
Soovi korral on lisatasu eest võimalik tellida sünkroontõlge inglise või vene keelde.

Kursuse kordamiseks soodushinnaga palume enne registreerumist kirjutada osalemise soovist kati@teadlikmuutus.ee.

TMK kursuste läbiviija Human OÜ on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täiendkoolitusasutusena ja kogub ning töötleb kursuste osalejate isikuandmeid Isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.

Toimumiskoht

Tao Keskus
Rotermanni 2, Tallinn (sissepääs Hobujaama tänava poolsest äärest)

Kuidas tulla?
Ühistranspordiga:
* Trammid 1, 2, 3, 4 - 'Hobujaama' peatusest jalutada 3 minutit.
** Bussid - kõik mis peatuvad Hobujaama tänava ja Viru keskuse ristmiku ümber olevates peatustes.

Autoga parkimiseks:
* Nautica keskuse kõrval parkla, Ahtri 3: Europark EP 42. 30min / 0.50€; 24h / 3€
** Rotermanni Parkimismaja, Rotermanni 5: 30min / 1.20€; 24h / 15€

Kontakt

Kati Valbet | kati@teadlikmuutus.ee | +372 53 811 359

Õppekava, õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Human 2.0 Upgrade Yourself täiendkoolituse õppekava nr. 6


Õppekava nimetus:
Teadliku Muutuse Kunst III ettevõtjatele. Elu häirivate kontseptsioonide vabastamine.
Õppekava rühm:
0031 Isikuareng (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile).
Õpingute alustamise tingimused:
Teadliku Muutuse Kunsti I-II kursuste läbimine.
Sihtrühm:
Kursus on suunatud ettevõtlusega lähedalt seotud inimestele, ettevõtjatele ning juhtidele.
Õppekava maht:
Auditoorne õpe 7 akadeemilist tundi.
Keeled:
Eesti keel.
Võimalik sünkroontõlge inglise ja vene keelde.
Eesmärk:
Koolituse eesmärk on õppida orienteeruma oma sisemaailmas ning vabanema igapäevaelu negatiivselt mõjutavatest kontseptsioonidest.
Õpiväljundid:

Koolitusprotsessi tulemusena osalejad:

 • märkavad ja eristavad sisemaailma protsesse (mõtteid) ja mõistavad nende toime mehhanisme;
 • teadvustavad kuidas mõttemaailmas toimuv mõjutab igapäevaelu;
 • teadvustavad ja oskavad muuta vanu harjumusi ja sissejuurdunud automaatsusi;
 • on praktilise kogemuse kaudu õppinud tühistama kontseptsioone;
 • suudavad tulemsulikumalt keskenduda, selgemalt eristada ning olla hetkes.
Õppe sisu:
Teadliku Muutuse Kunst on kursuste sari, mille käigus õpitakse eristama ja juhtima enda sisemaailmas toimuvaid protsesse. Kursustel omandatakse vajalikud alusteadmised holistilisest inimesekäsitlusest ning lihtsad tehnikad, et vabaneda igapäevaelu negatiivselt mõjutavatest emotsioonidest ja kontseptsioonidest.

Konkreetsel kursusel õpitakse:

 • teadvustama mõtteid ja taipama nende sisu;
 • märkama kuidas mõtlemine kujundab igapäevaelu;
 • taipama kontseptsioonide sisu, mis tegelikkusele ei vasta;
 • vabanema kontseptsioonidest;
 • looma tegelikkusele vastavaid kontseptsioone, mille abil luua tegelikkusele vastavat reaalsust.
Õppemeetodid:
Loeng, selgitused, arutelu. Iseseisev töö: eneseanalüüs, praktilised harjutused.
Õppekeskkond:
Seminariruum. Õppijate arv ühes grupis kuni 20 osalejat.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
 • Õppija on läbinud 100% kontakttundidega tööst.
 • Õppija on sooritanud programmis ettenähtud iseseisva töö (praktilised harjutused).
 • Õppijale väljastatakse tõend.
Koolituse läbiviija:
Ville Jehe on ettevõtja, insener ja disainer. Eelkõige on ta aga praktik. Ta on mitme eduka ettevõtte käivitaja ja juht, olnud ligi 40 ettevõtte sünni juures ning käivitanud mitu rahvusvahelist projekti. Täna kulub enamus aega mehhatrooniliste lennuvahendite ettevõtete arendamisele. Lisaks ettevõtlusele on Ville käivitanud ja aidanud käivitada mitmeid ühiskondlikke liikumisi ja organisatsioone nagu Teenusmajanduse Koda, Kultuuri Koda, Teeme Ära, Vanalinna selts jt. Ville kuulub aastast 2010 ka vabaühendusse MTÜ Lilleoru ning on sealse Majandusnõukogu liige. Teadliku Muutuse Kunsti kursuseid on ta õpetanud aastast 2016.
Koolitusi läbi viivad lektorid on kõrg- või võrdsustatud haridusega ja on praktiseerinud Teadliku Muutuse Kunsti kursustel omandatud tehnikaid vähemalt 3 aastat ning omavad praktilise õpetamise kogemust vähemalt 120 ak tundi, läbinud Kriya Jooga I pühenduse ja omavad Human OÜ vastavat sertifikaati või tunnistust.

Täienduskoolitusasutuse Human 2.0 Upgrade Yourself pidaja on HUMAN OÜ.

Human OÜ korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt. täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.
Human OÜ on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena.
Täiskasvanuhariduse majandustegevus teade EHI-s nr 175017 registreeritud 22.03.2017.

Taevasmaa tee 17, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond, 75320
Tel: +372 6210 108; e-post: teadlikmuutus@human.ee
Registrikood 12495946
KMKR nr: EE101650236
Swedbank EE462200221057731392


Human OÜ poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel jaanuarist kuni detsembrini. Õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel (www.human.ee) iga koolituse lehe alumises osas. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus-­ ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.


Koolitused toimuvad eesti keeles. Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus.
Õppemeetodid: loeng, arutelu, iseseisev töö jm vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.


Kõik koolitused toimuvad kaasaegsetes konverentsikeskustes. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituspäeval pakutakse osalejatele kohvi, teed, vett ja küpsiseid/muid suupisteid. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides.


Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul. Saadud tagasisidet analüüsitakse, vajadusel tehakse muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Human OÜ jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.


Koolitusi läbi viivad lektorid on kõrg- või võrdsustatud haridusega ja on praktiseerinud Teadliku Muutuse Kunsti kursustel omandatud tehnikaid vähemalt 3 aastat ning omavad praktilise õpetamise kogemust vähemalt 120 ak tundi, läbinud Kriya Jooga I pühenduse ja omavad Human OÜ vastavat sertifikaati või tunnistust.


Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel- ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Registreeruda saab internetis (www.human.ee), e-posti teel (teadlikmuutus@human.ee) või telefoni teel (+372 6210 108). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.
Ettevõttesiseste koolituste tellimiseks palume pöörduda aadressil teadlikmuutus@human.ee.


Koolitusel osalejal palume kohale tulla võimalusel vähemalt 15 minutit enne koolituse algust.
Koolituse läbimisel väljastatakse 7 päeva jooksul e-posti teel läbimist tõendav tõend.
Koolituse lõpetamiseks ja tõendi saamiseks peab läbima õppekava täies mahus.


Koolituse järgselt väljastatakse koolitusel täies mahus osalenule elektroonilisel teel tõend.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

Tõendile märgitakse järgnevad andmed:
1) õppija nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja registrinumber, selle puudumisel pidaja registrinumber;
3) vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
4) õppekava nimetus;
6) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
7) tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tõendi number;
9) koolitajate nimed.


Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta. Korduv koolitustel osalemise korral võib osavõtutasu vähendada. Registreerumise järgselt väljastab Human OÜ registreerunule elektroonilisel teel arve. Arve väljastatakse peale piisava suurusega grupi komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub veebilehe (www.human.ee) e-maksekeskkonnas pangaülekandega või ettemaksuarve alusel, peale makse sooritamist saadetakse osalejale registreerumise kinnitus e-posti teel. Osavõtutasu on võimalik tasuda ka eelneval kokkuleppel toimumispaigas enne kursuse toimumist sularahas või kaardimakse terminaliga. Kui kohtade arv on piiratud, siis kehtib eelisjärjekord eelnevalt registreerunud osalejatele.


Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Human OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 • Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda teadlikmuutus@human.ee aadressil.
 • Kui koolitusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne koolituse toimumist, tagastab Human OÜ kliendile 100% koolituse eest tasutud õppemaksu.
 • Kui koolitusest loobumise teade on saadetud vähem kui 5 päeva enne koolituse toimumist, tagastab Human OÜ kliendile 50% koolituse eest tasutud õppemaksu.
 • Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral või poolelijätmisel õppemaksu ei tagastata.
 • Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
 • Koolitusele registreerunu nime saab muuta hiljemalt üks päev enne koolituse algust, teatades sellest e-kirja teel aadressil teadlikmuutus@human.ee.

Human OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon, sünniaeg või isikukood (tõendi jaoks). Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.

Tutvu privaatsuspoliitika ja e-poe kasutustingimustega.

Autoriõigused

Human 2.0 Upgrade Yourself logo ja Teadliku Muutuse Kunst on ettevõtte Human OÜ registreeritud kaubamärgid. Koolitusmaterjali paljundamine, levitamine, avalik esitamine või tõlkimine teise keelde on lubatud ainult Human OÜ eelneval kirjalikul loal. Ingvar Villido on Teadliku Muutuse Kunsti kursuste autorina andnud litsentsilepingu alusel Human OÜ-le eksklusiivsed õigused haridusprogrammi sisu haldamiseks, korraldamiseks, vahendamiseks, levitamiseks ja esindamiseks muudes ärilistes toimingutes.

Ostukorv Toode ostukorvist eemaldatud. Tühista eemaldamine.
 • Ostukorv on tühi. Vali välja sobiv toode ja lisa ostukorvi!
X