Loengutest

Avatud loengud on hea viis saada aimu teadlikkuse rakenduse õpetusest või ka omandada lisaks juba õpitule täiendavaid teadmisi ja oskuseid.
Kuulajate küsitud teemad hõlmavad erinevaid inimeseks olemise, vaimse arengu ja igapäevaeluga seotud küsimusi ja probleeme. Loengud on alati avatud uutele huvilistele ja kauaaegsetele praktiseerijatele.

Aastal 2000 hakkas Ingvar Villido pidama suurenenud huviliste hulga palvel lisaks Lilleoru praktikum-loengutele avatud loenguid Tallinnas. Järgnesid kutsed teistesse linnadesse. Täna toimuvad loengud september-mai iga-aastaselt: Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Rakveres.

Loengud on praktilise väärtusega. Neis õpitut praktiliselt kasutades on võimalik oma elus suuri muutuseid läbi viia.

Uuel aastal jätkame loengusarjaga "Vestlused Ingvariga", mis käsitleb inimese arengut - teekonda läbi elu.

Loengusari toimub intervjuudena, kus Ingvar Villido vastab küsimustele ja avab sügavamalt inimeste jaoks elulisi teemasid, andes ka praktilisi teadmisi, mida saab igapäevaselt kasutusele võtta.

Loenguid saab kuulata sünkroontõlkega inglise ja vene keelde, palume selle soovi puhul eelnevalt kirjutada teadlikmuutus@human.ee

    Online! Vestlused Ingvariga: Abielu või abi elu
11.11.2021, kell 19:00 - 20:30
[ osta pilet siit ]

Nüüd kõik eelnevad vestlused jäelvaadatavad Vimeos

Vestlused Ingvariga I hooaeg: Inimese areng ja teekond läbi elu

Vestlused Ingvariga I-II hooaeg: Inimese areng ja teekond läbi elu kanalis Human 2.0 | Upgrade Yourself.

Tutvu ka varasemalt toimunud loengute salvestistega siin.

Vastutusest loobumine

Anname oma parima, et pakutavad koolitused, loengud ja salvestised oleksid praktilise väärtusega ning juhendaksid kuidas elus häid muutuseid läbi viia.

Siiski juhime tähelepanu, et Human ei saa vastutada selle eest, et konkreetne koolitus, loeng või salvestis vastaks täielikult igale ootusele või vajadusele.

Human pakub koolitusi, loenguid ja salvestisi “nii nagu need on" (ingl k "as is") põhimõttel ega vastuta järgneva eest:
- koolituse, loengu või salvestise konkreetsele kliendile mistahes eesmärgil sobivuse ning tema ootustele ja vajadustele vastavuse eest;
- selle eest, et koolitusel, loengul või salvestises käsitletavate teemade kohta esitatud info on täielik ja ammendav või vastab kliendi poolt eeldatud teabele;
- koolitusel, loengul või salvestises esitatud teabe kasutamise eest ega kasutamisest tekkida võivate tagajärgede eest.

Koolitusel, loengul või salvestises pakutav ei ole ettenähtud asendama meditsiinilist nõustamist, ennetust, diagnoosi või ravi. Seetõttu ei tohi omandatut kasutada haiguste diagnoosimiseks, ravimiseks ega määratud ravi asendamiseks. Tervisega seotud probleemide korral tuleb pöörduda nõu ja abi saamiseks arsti poole.

Human vastutab osalejale tekitatud kahju eest üksnes juhul kui Human on kahju põhjustanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui seadusest tulenevalt ei ole vastutuse välistamine võimalik.

Ostukorv Toode ostukorvist eemaldatud. Tühista eemaldamine.
  • Ostukorv on tühi. Vali välja sobiv toode ja lisa ostukorvi!
X