28. jaanuar 2020
Human 2.0

Huvi TMK kursuste vastu näitab kasvutendentsi

 

Suurenenud on osavõtjate arv. Kantar Emori poolt läbiviidud TMK õppeprogrammi uuring kinnitab ka osavõtjate kõrget rahulolu.

 

28. jaanuar 2020

Ingvar Villido poolt loodud unikaalse õppeprogrammi Teadliku Muutuse Kunst (TMK) populaarsus on kasvutrendis. Koolituste läbiviija Human OÜ andmetel osales 2019 aastal nende koolitustel 10% rohkem inimesi kui 2018 aastal.

Ingvar Villido poolt läbiviidavate koolituste hulk Eestis on jäänud praktiliselt samaks, küll aga on kasvanud tema hõivatus väliskoolituste läbiviimisel. USAs viis Ingvar Villido 2019 aastal läbi 6 TMK kursust ja Venemaal kaks kursust. Venemaal kasvas ka litsentsipõhiste TMK kursuste arv.

Lisaks Ingvar Villidole viivad kursusi Eestis, Venemaal ja mujal läbi veel kaheksa tänaseks TMK õpetamise litsentsi saanud koolitajat. Saksamaal, Taanis, Makedoonias ja Austrias viivad TMK kursusi läbi juba Ingvar Villido kohapealsed õpilased.

Ingvar Villido on kursuste keskseks eesmärgiks sõnastanud: "Igaühel on võimalus neid teadmisi omandades saada paremaks inimeseks. Vabanedes negatiivsetest elumustritest kasvab jätkusuutlikkus igapäevaelus.” 

Igapäevaelu jätkusuutlikkuse suurendamine on ilmselgelt paljudele oma ellu püsivaid muutusi otsivatele inimgruppidele oluline. Info kursuste kohta leiab siit.

Ingvar Villido poolt loodud unikaalse õppeprogrammi Teadliku Muutuse Kunst (TMK) populaarsus on kasvutrendis. Koolituste läbiviija Human OÜ andmetel osales 2019 aastal nende koolitustel 10% rohkem inimesi kui 2018 aastal.

Ingvar Villido poolt läbiviidavate koolituste hulk Eestis on jäänud praktiliselt samaks, küll aga on kasvanud tema hõivatus väliskoolituste läbiviimisel. USAs viis Ingvar Villido 2019 aastal läbi 6 TMK kursust ja Venemaal kaks kursust. Venemaal kasvas ka litsentsipõhiste TMK kursuste arv.

Lisaks Ingvar Villidole viivad kursusi Eestis, Venemaal ja mujal läbi veel kaheksa tänaseks TMK õpetamise litsentsi saanud koolitajat. Saksamaal, Taanis, Makedoonias ja Austrias viivad TMK kursusi läbi juba Ingvar Villido kohapealsed õpilased.

Ingvar Villido on kursuste keskseks eesmärgiks sõnastanud: "Igaühel on võimalus neid teadmisi omandades saada paremaks inimeseks. Vabanedes negatiivsetest elumustritest kasvab jätkusuutlikkus igapäevaelus.” 

Igapäevaelu jätkusuutlikkuse suurendamine on ilmselgelt paljudele oma ellu püsivaid muutusi otsivatele inimgruppidele oluline. Info kursuste kohta leiab siit.

 • TMK kursused on sobilikud nii stressi all kannatavatele kui ka täiesti normaalse elurütmiga inimestele. Osalejate hulgas oli mehi 27% ja naisi 73%.

 • Kursustel osalejatel pole kindlat profiili, seega näitab osalejate statistiline läbilõige kursuste universaalsust.

 • Ealine jaotus vanusegruppides 18-49 on 72% ja 50+ 28%, kesk-kutseharidusega 25%, kõrgharidusega 75% osalejatest.

 • Ettevõtjaid osales 31%; palgatöötajaid 52% (neist tippspetsialiste või juhtivtöötajaid oli 30%); ülejäänud osalejatest tudengid, pensionärid jms 17%.

 • 99,98% tuleb koolitusele omal algatusel. Eestis osaleb ka väikesearvuline sotsiaalne sihtrühm, üldarvust 0,022% moodustavad Eesti Töötukassa kliendid. 

 • TMK kursused on sobilikud nii stressi all kannatavatele kui ka täiesti normaalse elurütmiga inimestele. Osalejate hulgas oli mehi 27% ja naisi 73%.

 • Kursustel osalejatel pole kindlat profiili, seega näitab osalejate statistiline läbilõige kursuste universaalsust.
 • Ealine jaotus vanusegruppides 18-49 on 72% ja 50+ 28%, kesk-kutseharidusega 25%, kõrgharidusega 75% osalejatest.
 • Ettevõtjaid osales 31%; palgatöötajaid 52% (neist tippspetsialiste või juhtivtöötajaid oli 30%); ülejäänud osalejatest tudengid, pensionärid jms 17%.
 • 99,98% tuleb koolitusele omal algatusel. Eestis osaleb ka väikesearvuline sotsiaalne sihtrühm, üldarvust 0,022% moodustavad Eesti Töötukassa kliendid. 

Lisaks on koolituste läbiviija Human OÜ saanud viimastel aastatel kursuste läbinutelt üle 2000 tagasisideankeedi, mille esmane analüüs annab teada, et ca 90% kursuste läbinutest on jäänud kursustega rahule  koguni 87% vastanutest peab kursust nii abistavaks, et soovitaks seda ka teistele.

Human pole oma koolitustele teinud traditsioonilist meediareklaami. Suure osa kursustele jõudnute infoallikaks TMK meetodi kohta olnud kellegi suusõnaline soovitus või sotsiaalmeedia turundus.

Koolitajat hindas hindega "rahuldav" vaid 0,41% koolituste läbinutest, kõik ülejäänud hindasid koolitajat hindega "suurepärane" (65,85%), "väga hea" (26,42%) ja "hea" (7,32%).

Mitte ükski kursustel seni osalenu pole esitanud tagasisidet täieliku rahulolematuse kohta talle TMK koolitustel pakutuga. Kursustel osalenute hulgas viidi läbi koostöös Kantar Emoriga õppeprogrammmi rahulolu uuring, mille andmed leiab siit.

Lisaks on koolituste läbiviija Human OÜ saanud viimastel aastatel kursuste läbinutelt üle 2000 tagasisideankeedi, mille esmane analüüs annab teada, et ca 90% kursuste läbinutest on jäänud kursustega rahule  koguni 87% vastanutest peab kursust nii abistavaks, et soovitaks seda ka teistele.

Human pole oma koolitustele teinud traditsioonilist meediareklaami. Suure osa kursustele jõudnute infoallikaks TMK meetodi kohta olnud kellegi suusõnaline soovitus või sotsiaalmeedia turundus.

Koolitajat hindas hindega "rahuldav" vaid 0,41% koolituste läbinutest, kõik ülejäänud hindasid koolitajat hindega "suurepärane" (65,85%), "väga hea" (26,42%) ja "hea" (7,32%).

Mitte ükski kursustel seni osalenu pole esitanud tagasisidet täieliku rahulolematuse kohta talle TMK koolitustel pakutuga. Kursustel osalenute hulgas viidi läbi koostöös Kantar Emoriga õppeprogrammmi rahulolu uuring, mille andmed leiab siit.

Ostukorv Toode ostukorvist eemaldatud. Tühista eemaldamine.
 • Ostukorv on tühi. Vali välja sobiv toode ja lisa ostukorvi!
X