29. veebruar 2020
Human 2.0

7 faktorit, mis teevad inimese arukaks ja võimsaks

 

10. jaanuar 2020

2019 suvel esitles Ingvar Villido unikaalset meetodit "teadvuse omaduste laialdasest aktiivsest kasutamisest" Šveitsis toimunud rahvusvahelisel teaduskonverentsil "The Science of Consciousness". 

Villido poolt 25+ aasta jooksul välja töötatud empiirilistel tõendamise vahenditel baseeruv meetod on maailmas esimene süstemaatiline “manuaal”, mis õpetab rakendama teadvust kui inimese kõige primaarsemat vahendit.

Esimese isiku andmetest (First-person data) lähtuvaid empiirilisi uurimusmeetodeid kasutab nähtuste uurimiseks ka eesliiniteadus, eeskätt neurofenomenoloogia valdkond.

Villido inimarengu meetodit ja sellel rajanevat tehnikate komplekti saab tundma ning kasutama õppida Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursustel.

Selles artiklis saad vaadata väljavõtteid ja täispikka videot kohtumisõhtult, kus Villido tutvustab unikaalset meetodit ja sellega kaasnevaid arenguvõimalusi:

2019 suvel esitles Ingvar Villido unikaalset meetodit "teadvuse omaduste laialdasest aktiivsest kasutamisest" Šveitsis toimunud rahvusvahelisel teaduskonverentsil "The Science of Consciousness". 

Villido poolt 25+ aasta jooksul välja töötatud empiirilistel tõendamise vahenditel baseeruv meetod on maailmas esimene süstemaatiline “manuaal”, mis õpetab rakendama teadvust kui inimese kõige primaarsemat vahendit.

Esimese isiku andmetest (First-person data) lähtuvaid empiirilisi uurimusmeetodeid kasutab nähtuste uurimiseks ka eesliiniteadus, eeskätt neurofenomenoloogia valdkond.

Villido inimarengu meetodit ja sellel rajanevat tehnikate komplekti saab tundma ning kasutama õppida Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursustel.

Selles artiklis saad vaadata väljavõtteid ja täispikka videot kohtumisõhtult, kus Villido tutvustab unikaalset meetodit ja sellega kaasnevaid arenguvõimalusi:

Ingvar Villido:

1

"Meie sisemine haridus on täiesti puudulik"

Villido selgitab, miks sisemise hariduse puudulikkus (õpetatus) viib inimese väljapääsmatusse olukorda:

 • Millal me kogeme reaalsust ja millal illusoorsust?

 • Milline osa elust on reaalne ja milline illusoorne?
 • Milline inimene on kontaktis reaalsusega ja milline mitte?

 • Mis on see vahend, mis võimaldab inimesel astuda kontakti reaalsusega?

| Selgitus: |

Illusoorne (virtuaalne): reaalsena näiv, kuid tegelikkusele mittevastav.

Näide: Meenutades mineviku sündmust, tekib ekslik mulje, et see meenutus ongi tegelikkus. Inimene võtab oma meenutuse ja lähtubki olevikus sellest. Meenutuse mõju moonutab tegelikkust.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Meie sisemine haridus on täiesti puudulik"

Villido selgitab, miks sisemise hariduse puudulikkus (õpetatus) viib inimese väljapääsmatusse olukorda:

 • Millal me kogeme reaalsust ja millal illusoorsust?

 • Milline osa elust on reaalne ja milline illusoorne?
 • Milline inimene on kontaktis reaalsusega ja milline mitte?

 • Mis on see vahend, mis võimaldab inimesel astuda kontakti reaalsusega?

| Selgitus: |

Illusoorne (virtuaalne): reaalsena näiv, kuid tegelikkusele mittevastav.

Näide: Meenutades mineviku sündmust, tekib ekslik mulje, et see meenutus ongi tegelikkus. Inimene võtab oma meenutuse ja lähtubki olevikus sellest. Meenutuse mõju moonutab tegelikkust.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Meie sisemine haridus on täiesti puudulik"

Villido selgitab, miks sisemise hariduse puudulikkus (õpetatus) viib inimese väljapääsmatusse olukorda:

 • Millal me kogeme reaalsust ja millal illusoorsust?

 • Milline osa elust on reaalne ja milline illusoorne?
 • Milline inimene on kontaktis reaalsusega ja milline mitte?

 • Mis on see vahend, mis võimaldab inimesel astuda kontakti reaalsusega?

| Selgitus: |

Illusoorne (virtuaalne): reaalsena näiv, kuid tegelikkusele mittevastav.

Näide: Meenutades mineviku sündmust, tekib ekslik mulje, et see meenutus ongi tegelikkus. Inimene võtab oma meenutuse ja lähtubki olevikus sellest. Meenutuse mõju moonutab tegelikkust.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

2

"Mõtlev ja emotsioneeriv inimene on vana paradigma esindaja"

Villido toob välja põhjused, miks emotsionaal-mentaalsel kompleksil olevat elu võib nimetada vanaks paradigmaks:

 • Millisel paradigmal töötab kõige tavalisem igapäevane elu?

 • Milline paradigma on kunstlik ja milline naturaalne ehk loomulik?
 • Miks tekitab mõistus vastuolusid tegelikkusega?

 • Miks tekitavad emotsioonid vastuolusid tegelikkusega?

 • Milline inimene on uue paradigma esindaja?

| Selgitus: |

Mõte ja emotsioon ei ole enamasti kooskõlas füüsilise maailma tegelikkusega. Villido nimetab lähtumist mõtetest ja emotsioonidest tegelikkusega seoses vanaks paradigmaks. Teadvustamise kaudu tegelikkuse vahetut tõlgendamist nimetab Villido uueks paradigmaks.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Mõtlev ja emotsioneeriv inimene on vana paradigma esindaja"

Villido toob välja põhjused, miks emotsionaal-mentaalsel kompleksil olevat elu võib nimetada vanaks paradigmaks:

 • Millisel paradigmal töötab kõige tavalisem igapäevane elu?

 • Milline paradigma on kunstlik ja milline naturaalne ehk loomulik?
 • Miks tekitab mõistus vastuolusid tegelikkusega?

 • Miks tekitavad emotsioonid vastuolusid tegelikkusega?

 • Milline inimene on uue paradigma esindaja?

| Selgitus: |

Mõte ja emotsioon ei ole enamasti kooskõlas füüsilise maailma tegelikkusega. Villido nimetab lähtumist mõtetest ja emotsioonidest tegelikkusega seoses vanaks paradigmaks. Teadvustamise kaudu tegelikkuse vahetut tõlgendamist nimetab Villido uueks paradigmaks.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Mõtlev ja emotsioneeriv inimene on vana paradigma esindaja"

Villido toob välja põhjused, miks emotsionaal-mentaalsel kompleksil olevat elu võib nimetada vanaks paradigmaks:

 • Millisel paradigmal töötab kõige tavalisem igapäevane elu?

 • Milline paradigma on kunstlik ja milline naturaalne ehk loomulik?
 • Miks tekitab mõistus vastuolusid tegelikkusega?

 • Miks tekitavad emotsioonid vastuolusid tegelikkusega?

 • Milline inimene on uue paradigma esindaja?

| Selgitus: |

Mõte ja emotsioon ei ole enamasti kooskõlas füüsilise maailma tegelikkusega. Villido nimetab lähtumist mõtetest ja emotsioonidest tegelikkusega seoses vanaks paradigmaks. Teadvustamise kaudu tegelikkuse vahetut tõlgendamist nimetab Villido uueks paradigmaks.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

3

"Oluline on teada, millised on inimese tegelikud potentsiaalid"

Villido selgitab, kuidas vabaneda oma elu piirangutest:

 • Mis piirab meie elu kvaliteeti ülidrastiliselt?

 • Miks on hea tulla välja sellest illusioonist, mida inimesed oma sisemaailmas endale loovad?

| Selgitus: |

Realistlik vaade: Tegelikkuse objektiivne kirjeldamine nii nagu see on, ilma moonutusteta.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Oluline on saada teada, millised on inimese tegelikud potentsiaalid"

Villido selgitab, kuidas vabaneda oma elu piirangutest:

 • Mis piirab meie elu kvaliteeti ülidrastiliselt?

 • Miks on hea tulla välja sellest illusioonist, mida inimesed oma sisemaailmas endale loovad?

| Selgitus: |

Realistlik vaade: Tegelikkuse objektiivne kirjeldamine nii nagu see on, ilma moonutusteta.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Oluline on saada teada, millised on inimese tegelikud potentsiaalid"

Villido selgitab, kuidas vabaneda oma elu piirangutest:

 • Mis piirab meie elu kvaliteeti ülidrastiliselt?

 • Miks on hea tulla välja sellest illusioonist, mida inimesed oma sisemaailmas endale loovad?

| Selgitus: |

Realistlik vaade: Tegelikkuse objektiivne kirjeldamine nii nagu see on, ilma moonutusteta.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

4

"Teadvuse 7 omadust teevad inimese arukaks ja võimsaks"

Villido avab ühiskondliku hierarhia kujunemise tagamaid:

 • Millised inimesed valitsevad täna maailma?

 • Mis on see vahend, läbi mille masse juhitakse?

| Selgitus: |

Teadvus: Inimese juurde kuuluv fundamentaalne nähtus, mille tulemusel ollakse teadvusel, ühenduses erinevate nähtustega. Neuroloogia valdkonna mainekad eesliini teadlased on suutnud teadvuse olemasolu juba ka katseliselt tõestada, kuid peavoolu teadlased ja akadeemiline teadusüldsus seda kinnitanud ei ole.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Teadvuse 7 omadust teevad inimese arukaks ja võrreldes teistega võimsaks"

Villido avab ühiskondliku hierarhia kujunemise tagamaid:

 • Millised inimesed valitsevad täna maailma?

 • Mis on see vahend, läbi mille masse juhitakse?

| Selgitus: |

Teadvus: Inimese juurde kuuluv fundamentaalne nähtus, mille tulemusel ollakse teadvusel, ühenduses erinevate nähtustega. Neuroloogia valdkonna mainekad eesliini teadlased on suutnud teadvuse olemasolu juba ka katseliselt tõestada, kuid peavoolu teadlased ja akadeemiline teadusüldsus seda kinnitanud ei ole.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Teadvuse 7 omadust teevad inimese arukaks ja võimsaks"

Villido avab ühiskondliku hierarhia kujunemise tagamaid:

 • Millised inimesed valitsevad täna maailma?

 • Mis on see vahend, läbi mille masse juhitakse?

| Selgitus: |

Teadvus: Inimese juurde kuuluv fundamentaalne nähtus, mille tulemusel ollakse teadvusel, ühenduses erinevate nähtustega. Neuroloogia valdkonna mainekad eesliini teadlased on suutnud teadvuse olemasolu juba ka katseliselt tõestada, kuid peavoolu teadlased ja akadeemiline teadusüldsus seda kinnitanud ei ole.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

5

"Teadvuse omaduste kasutamine avab inimese kõrgemad võimed"

Vaata videot alates 00:50 : Villido loetleb teadvuse omadusi, mis on aluseks paradigmaatiliselt uue inimkäsitluse tekkele:

 • Milline paradigma on inimesele loomupärane?

 • Miks on mõtlemine kunstlik?
 • Kas on olemas vahendid, millest inimene saab õppida lähtuma, mõtlemise ja emotsioonide asemel?

| Selgitus: |

Teadvuse omaduste kasutamine: Villido õpetab, kuidas teadvust kui iga inimese juurde kuuluvat fenomeni praktiliselt avastada, selle omadusi tundma õppida ning igapäevastesse tegevustesse rakendada.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Teadvuse omaduste kasutamine avab inimese kõrgemad võimed"

Vaata videot alates 00:50 : Villido loetleb teadvuse omadusi, mis on aluseks paradigmaatiliselt uue inimkäsitluse tekkele:

 • Milline paradigma on inimesele loomupärane?

 • Miks on mõtlemine kunstlik?
 • Kas on olemas vahendid, millest inimene saab õppida lähtuma, mõtlemise ja emotsioonide asemel?

| Selgitus: |

Teadvuse omaduste kasutamine: Villido õpetab, kuidas teadvust kui iga inimese juurde kuuluvat fenomeni praktiliselt avastada, selle omadusi tundma õppida ning igapäevastesse tegevustesse rakendada.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Teadvuse omaduste kasutamine avab inimese kõrgemad võimed"

Vaata videot alates 00:50 : Villido loetleb teadvuse omadusi, mis on aluseks paradigmaatiliselt uue inimkäsitluse tekkele:

 • Milline paradigma on inimesele loomupärane?

 • Miks on mõtlemine kunstlik?
 • Kas on olemas vahendid, millest inimene saab õppida lähtuma, mõtlemise ja emotsioonide asemel?

| Selgitus: |

Teadvuse omaduste kasutamine: Villido õpetab, kuidas teadvust kui iga inimese juurde kuuluvat fenomeni praktiliselt avastada, selle omadusi tundma õppida ning igapäevastesse tegevustesse rakendada.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

6

"Kuidas saada geniaalseks?"

Villido kirjeldab geniaalsete inimeste ühistunnust:

 • Millal geniaalsus kindlasti ei ilmne?

 • Millist ühist tunnust jagavad kõik geniaalsed inimesed?
 • Millist sarnast meetodit on kasutanud kõik suured avastajad?

| Selgitus: |

Geenius: Inimene, kes kasutab teadvuse omadusi ehk intellekti. On seetõttu vahetus kontaktis tegelikkusega ja taipab toimuvat sellele mõtlemata. On suutnud muuta selle kontakti püsivaks. Siit tuleb ka kiirus, mida kasutab tegevustes.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Kuidas saada geniaalseks?"

Villido kirjeldab geniaalsete inimeste ühistunnust:

 • Millal geniaalsus kindlasti ei ilmne?

 • Millist ühist tunnust jagavad kõik geniaalsed inimesed?
 • Millist sarnast meetodit on kasutanud kõik suured avastajad?

| Selgitus: |

Geenius: Inimene, kes kasutab teadvuse omadusi ehk intellekti. On seetõttu vahetus kontaktis tegelikkusega ja taipab toimuvat sellele mõtlemata. On suutnud muuta selle kontakti püsivaks. Siit tuleb ka kiirus, mida kasutab tegevustes.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Kuidas saada geniaalseks?"

Villido kirjeldab geniaalsete inimeste ühistunnust:

 • Millal geniaalsus kindlasti ei ilmne?

 • Millist ühist tunnust jagavad kõik geniaalsed inimesed?
 • Millist sarnast meetodit on kasutanud kõik suured avastajad?

| Selgitus: |

Geenius: Inimene, kes kasutab teadvuse omadusi ehk intellekti. On seetõttu vahetus kontaktis tegelikkusega ja taipab toimuvat sellele mõtlemata. On suutnud muuta selle kontakti püsivaks. Siit tuleb ka kiirus, mida kasutab tegevustes.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

7

"Maailmas hinnatakse seda tehnoloogiat ainulaadseks"

Vaata videot alates 26:06 : Villido selgitab, miks on see Eestis loodud tehnoloogia osutunud maailmas ainulaadseks ja hinnatuks:

 • Mis teeb "Teadliku Muutuse Kunsti" tehnoloogia innovatiivseks ja maailmas ainulaadseks?

 • Miks jutud ise levivad ja miks kutsutakse Villidot üle maailma erinevatesse riikidesse seda tehnoloogiat õpetama?

 • Mis on see salarelv, mis võimaldab igal inimesel TMK tehnoloogiat kasutades esile kutsuda ja läbi viia ükskõik millist soovitud muutust enda elus?

| Selgitus: |

TMK tehnoloogia: Villido poolt 25 aasta jooksul välja töötatud meetod, mis õpetab rakendama teadvuse omadusi.

Meetodit ja sellel rajanevat tehnikate komplekti saab tundma õppida Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursusel.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Maailmas hinnatakse seda tehnoloogiat ainulaadseks"

Vaata videot alates 26:06 : Villido selgitab, miks on see Eestis loodud tehnoloogia osutunud maailmas ainulaadseks ja hinnatuks:

 • Mis teeb "Teadliku Muutuse Kunsti" tehnoloogia innovatiivseks ja maailmas ainulaadseks?

 • Miks jutud ise levivad ja miks kutsutakse Villidot üle maailma erinevatesse riikidesse seda tehnoloogiat õpetama?

 • Mis on see salarelv, mis võimaldab igal inimesel TMK tehnoloogiat kasutades esile kutsuda ja läbi viia ükskõik millist soovitud muutust enda elus?

| Selgitus: |

TMK tehnoloogia: Villido poolt 25 aasta jooksul välja töötatud meetod, mis õpetab rakendama teadvuse omadusi.

Meetodit ja sellel rajanevat tehnikate komplekti saab tundma õppida Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursusel.

VAATA VIDEOT

Ingvar Villido:

"Maailmas hinnatakse seda tehnoloogiat ainulaadseks"

Vaata videot alates 26:06 : Villido selgitab, miks on see Eestis loodud tehnoloogia osutunud maailmas ainulaadseks ja hinnatuks:

 • Mis teeb "Teadliku Muutuse Kunsti" tehnoloogia innovatiivseks ja maailmas ainulaadseks?

 • Miks jutud ise levivad ja miks kutsutakse Villidot üle maailma erinevatesse riikidesse seda tehnoloogiat õpetama?

 • Mis on see salarelv, mis võimaldab igal inimesel TMK tehnoloogiat kasutades esile kutsuda ja läbi viia ükskõik millist soovitud muutust enda elus?

| Selgitus: |

TMK tehnoloogia: Villido poolt 25 aasta jooksul välja töötatud meetod, mis õpetab rakendama teadvuse omadusi.

Meetodit ja sellel rajanevat tehnikate komplekti saab tundma õppida Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursusel.

VAATA VIDEOT

Kuidas raamatu abil
arukust arendada:

„Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus“ on Rahva Raamatu ja Apollo 2018. aasta enim müünud raamat. Tegemist on praktilise käsiraamatu ehk õpikuga, mis sisaldab holistilis-süsteemset meetodit ja praktilisi tehnikaid võimaldades arendada taiplikkust ka täiesti iseseisvalt, kuna sisaldab Teadliku Muutuse Kunsti I ja II kursuse materjali. Raamat on loodud nii neile, kes on kursustel juba käinud kui ka neile, kes alles kaaluvad seda või pole sellest veel midagi kuulnud.

Kuidas kursuse abil
enda arukust treenida:

Kiire ja efektiivne võimalus omandada Eestis loodud unikaalne meetod vaid kahe päevaga. Kursusel saad teada, miks on emotsioonidel meie elus nii juhtiv roll ning milliseid tagajärgi me ise endale oma kontrollimatute emotsioonidega põhjustame. Õpid vabastama automaatselt kerkivaid emotsioone kohe, kui nad ilmnevad. Kursusel omandatu abil saad vabaneda kõigist konfliktsetest emotsionaalsetest reaktsioonidest oma elus.

Osta e-raamat 15.12€
Osta raamat 21.35€
VAATA LÄHEMALT!

Kuidas raamatu abil
arukust arendada:

„Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus“ on Rahva Raamatu ja Apollo 2018. aasta enim müünud raamat. Tegemist on praktilise käsiraamatu ehk õpikuga, mis sisaldab holistilis-süsteemset meetodit ja praktilisi tehnikaid võimaldades arendada taiplikkust ka täiesti iseseisvalt, kuna sisaldab Teadliku Muutuse Kunsti I ja II kursuse materjali. Raamat on loodud nii neile, kes on kursustel juba käinud kui ka neile, kes alles kaaluvad seda või pole sellest veel midagi kuulnud.

Osta e-raamat 15.12€
Osta raamat 21.35€

Kuidas kursuse abil
enda arukust treenida:

Kiire ja efektiivne võimalus omandada Eestis loodud unikaalne meetod vaid kahe päevaga. Kursusel saad teada, miks on emotsioonidel meie elus nii juhtiv roll ning milliseid tagajärgi me ise endale oma kontrollimatute emotsioonidega põhjustame. Õpid vabastama automaatselt kerkivaid emotsioone kohe, kui nad ilmnevad. Kursusel omandatu abil saad vabaneda kõigist konfliktsetest emotsionaalsetest reaktsioonidest oma elus.

VAATA LÄHEMALT!

Kuidas raamatu abil
arukust arendada:

„Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus“ on Rahva Raamatu ja Apollo 2018. aasta enim müünud raamat. Tegemist on praktilise käsiraamatu ehk õpikuga, mis sisaldab holistilis-süsteemset meetodit ja praktilisi tehnikaid võimaldades arendada taiplikkust ka täiesti iseseisvalt, kuna sisaldab Teadliku Muutuse Kunsti I ja II kursuse materjali. Raamat on loodud nii neile, kes on kursustel juba käinud kui ka neile, kes alles kaaluvad seda või pole sellest veel midagi kuulnud.

Osta e-raamat 15.12€
Osta raamat 21.35€

Kuidas kursuse abil
enda arukust treenida:

Kiire ja efektiivne võimalus omandada Eestis loodud unikaalne meetod vaid kahe päevaga. Kursusel saad teada, miks on emotsioonidel meie elus nii juhtiv roll ning milliseid tagajärgi me ise endale oma kontrollimatute emotsioonidega põhjustame. Õpid vabastama automaatselt kerkivaid emotsioone kohe, kui nad ilmnevad. Kursusel omandatu abil saad vabaneda kõigist konfliktsetest emotsionaalsetest reaktsioonidest oma elus.

VAATA LÄHEMALT!

TMK koolitusprogramm põhineb kriya jooga printsiipidel, kus kesksel kohal asub aktiivne Esimene isik (First-person).

Koolitusel õpid teadvustama ja rakendama enda varjatud kvalitatiivseid omadusi ning võimeid.

Rakendades programmi juurde kuuluvaid meetodeid õpid iseseisvalt teadvustama enda probleeme ja neid erilisel viisil detailiseerima. Õpid iseseisvalt ja selektiivselt rakendama täpseid meetodeid, mille tulemusena vabaned kahjulikku mõju avaldavatest psüühika osadest (emotsioonid, mõtted).

Tulemusena paraneb märgatavalt elu kvaliteet ja jätkusuutlikkus, arenevad Esimese isiku kvalitatiivsed omadused.

Elu kvaliteet ja jätkusuutlikkus on otseses sõltuvuses negatiivsete emotsioonide ja mõtete (kontseptsioonide) osakaaluga sinu elus.

Kriya joogas primaarsel kohal asuv Esimene isik on täna uurimisobjektiks eesliiniteaduses, eeskätt fenomenoloogias ja neurofenomenoloogias.

TMK koolitusprogramm põhineb kriya jooga printsiipidel, kus kesksel kohal asub aktiivne Esimene isik (First-person).

Koolitusel õpid teadvustama ja rakendama enda varjatud kvalitatiivseid omadusi ning võimeid.

Rakendades programmi juurde kuuluvaid meetodeid õpid iseseisvalt teadvustama enda probleeme ja neid erilisel viisil detailiseerima. Õpid iseseisvalt ja selektiivselt rakendama täpseid meetodeid, mille tulemusena vabaned kahjulikku mõju avaldavatest psüühika osadest (emotsioonid, mõtted).

Tulemusena paraneb märgatavalt elu kvaliteet ja jätkusuutlikkus, arenevad Esimese isiku kvalitatiivsed omadused.

Elu kvaliteet ja jätkusuutlikkus on otseses sõltuvuses negatiivsete emotsioonide ja mõtete (kontseptsioonide) osakaaluga sinu elus.

Kriya joogas primaarsel kohal asuv Esimene isik on täna uurimisobjektiks eesliiniteaduses, eeskätt fenomenoloogias ja neurofenomenoloogias.